Tahmini günlük tüketiminizi hesaplayın

0/0

* WLTP onaylı, tam çevrim tüketim.

Simülatörün hesaplama yöntemi: değerler hesaplanırken, şirket içi veriler kullanılarak hesaplanan veya bu veriler tarafından sağlanan aracın bilinen kullanımına dayalı bir ortalama tüketim değeri alınır ve müşteri tarafından sağlanan kullanım bilgileri kullanılarak ayarlamalar yapılır. Tahmin bilgilendirme amaçlıdır ve gerçek kullanım şartlarına bağlı olarak değişebilir. Simülasyonlar aracın gerçek koşullarda yakıt tüketimi için Dacia güvencesi oluşturmaz ve web sitesinde verilen onaylanmış tüketim (WLTP) bilgisi olarak kullanılması amaçlanmamıştır.

Yasalarca zorunlu tutulan onaylanmış yakıt tüketimi beyanı: Yeni binek otomobiller, 1 Eylül 2018 tarihinden itibaren Dünya Çapında Uyumlaştırılmış Hafif Araç Test Prosedürü (WLTP) kapsamında onaylanmaktadır. Yakıt tüketimi ve CO2 emisyonları daha önceki NEDC standardına kıyasla bu standart kapsamında daha gerçekçi bir biçimde ölçülmektedir.