ÇEVRESEL STANDARTLAR

Dacia, Renault Grubu bünyesinde kullanılan standart ve normlara uygun olarak çevrenin korunması alanında kendi politikasını geliştirdi. Böylece, Dacia şeffaf bir çevre koruma yönetimini hayata geçirdi. Böylelikle, Dacia aşamalı bir şekilde Renault Grubu’nun çevreye duyarlılık konusunda yönetimi ve faaliyetlerinin çevre üzerindeki olumsuz etkilerini azaltma yöntemlerini, araç ve standartlarını uygulamaya koydu.

Dacia Çevresel Standartlar
Dacia Çevresel Standartlar

Daha ileri gidin

Çevre yönetimi ve faaliyetleri

Çevre bilinci

- ISO 14001 normuna uygun çevre yönetimi sistemi.

- Mioveni üretim tesislerinde yapılacak değişikliklerle ilgili 10 yıllık bir vizyona sahip çevre ile ilgili bir masterplan hazırlandı – bu planda özellikle yeni araç projeleri ile üretim tesislerindeki değişiklikler ve fabrikanın çevre üzerindeki olumsuz etkilerinin azaltılması hedef olarak belirlendi.- Olumsuz etkilerin kaynağında azaltılması için yapılacak yatırımlar : Dacia fabrikasında 2003 yılında, mekanik süreçlerden kaynaklanan sıvı atıkları azaltma tesisleri kuruldu Dönemsel iç ve dış kontroller.- Çalışanların eğitimi : Toprağın kirlenmesine karşı mücadele programı, kirlenme riskine maruz kalan çalışma yerlerinde özel eğitimler.- "Ecoton" dergisi vasıtasıyla sağlanan iç iletişimin yanı sıra kamuoyuna ve DaciaMioveni fabrikası çevresinde yaşayanlara yönelik olarak 2006 yılında bir "Çevre Bildirimi"’nin hazırlanmasını öngören dış iletişim faaliyetleri.- Renault Grubu’na iletilmek üzere bağımsız bir dış kurum tarafından hazırlanan onaylı çevre raporları.Dacia’da çevre korumasına yönelik yapılan yatırımların değeri 10 milyon Euro’nun üzerindedir. Bu alanda yaptığı çalışma ve yatırımların onay ve tescili amacıyla Dacia, Temmuz 2008 tarihinde çevre yönetimi ile ilgili olarak bağımsız kuruluş SGS Bucarest’den ISO 14001 belgesini aldı.

Ömrünü tamamlamış araçlar

Çevre ve Orman Bakanlığı tarafından 30 Aralık 2009’da 27448 nolu Resmi Gazetede yayınlanan Ömrünü Tamamlamış Araçların Kontrolü Hakkında Yönetmelik Ocak 2011 tarihi itibarıyla yürürlüğe girmiştir.

Bu yönetmelik otomobil, hafif ticari araç, motosiklet ve motorlu bisiklet haricindeki üç tekerlekli araçları, bu kategorilerdeki ömrünü tamamlamış araçlar ile bunlara ait aksam, parça ve malzemeleri kapsamaktadır. Ömrünü tamamlamış araçların (ÖTA) ve bunlara ait parçaların yeniden kullanım, geri dönüşüm ve geri kazanım işlemleri ile bertaraf edilecek atık miktarını azaltmak için, ÖTA teslim yerleri, geçici depolama alanı ve işleme tesisinden oluşan bir süreç öngörülmektedir.Araç sahibi, ömrünü tamamlamış aracını; ÖTA teslim yerleri, geçici depolama alanları ya da işleme tesislerine teslim etmek ve aracı teslim alandan araca ait onaylı araç kayıttan düşme ve bertaraf formunu almakla yükümlüdür. Bu form, ömrünü tamamlamış araçların trafik kaydının silindiğini ve çevreyle uyumlu olarak bertaraf edildiğini belgeler.Üreticiler, negatif piyasa değeri olan ömrünü tamamlamış araçları araç sahibinden bir bedel talep etmeden teslim alır. Bedelsiz geri alma zorunluluğu aşağıdaki nedenlerle ortadan kalkar;a) Mevcut aracın, Karayolları Trafik Kanununa göre tescil işleminin yapılmamış olması,b)Aracın; Vites kutusu, diferansiyel, katalizatör, motor, elektronik kontrol üniteleri, lastik, üstyapı gibi önemli parçalarının bulunmaması,c) Araca ait olmayan atık veya hurda malzemenin bulunması, ç) Aracın bu Yönetmeliğin kapsamı dışındaki bir araç sınıfına dönüştürülmesi.Renault marka ömrünü tamamlamış araçlar “Araç Kayıttan Düşme ve Bertaraf Formu”nun temin edilebileceği ÖTA Teslim Yerleri’ne teslim edilebilir.Teslim yerlerini öğrenmek için tıklayın.Ayrıntılı bilgi için  444 66 22