DACIA, sitede belirtilen şebekesi ile ilgili bilgilerin doğruluğu ve güncelliğini temin için gereken makul çabayı sarfedecektir. Ancak , sözleşmeleri feshedilen Yetkili Satıcıların , Yetkili Mekanik Servislerin , Yetkili Atelyelerin veya listede yer almayan DACIA ile hiçbir hukuki ilişkisi olmamasına rağmen yasalara aykırı olarak, Dacia marka ve logosunu kullanarak, DACIA Yetkili Satıcısı , Yetkili Mekanik Servisi ve Yetkili Atelyesi imajı oluşturmak sureti ile faaliyet göstermeye çabalayan firmaların, her türlü eylem ve işleminden dolayı DACIA herhangi bir sorumluluk taşımamaktadır. Bu tür firmaların, tüketiciler tarafından bildirimi halinde, DACIA, failleri hakkında hukuki ve cezai yollara başvuracaktır.